სამთავრობო საიტები ქართული
საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

WWW.GOG.GE
president.gov.ge/ge/
საქართველოს პარლამენტი

WWW.GOG.GE
parliament.ge/ge/
საქართველოს მთავრობა

WWW.GOG.GE
gov.ge
საქართველოს უზენაესი სასამართლო

WWW.GOG.GE
www.supremecourt.ge
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

WWW.GOG.GE
constcourt.ge/ge/
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

WWW.GOG.GE
mof.ge
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

WWW.GOG.GE
mrdi.gov.ge/ge/main
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

WWW.GOG.GE
energy.gov.ge
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

WWW.GOG.GE
moa.gov.ge
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

WWW.GOG.GE
mod.gov.ge
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

WWW.GOG.GE
justice.gov.ge
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ოფიციალური ვებგვერდი

WWW.GOG.GE
adjara.gov.ge
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

WWW.GOG.GE
abkhazia.gov.ge
საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური ვებგვერდი

WWW.GOG.GE
nbg.gov.ge/index.php
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

WWW.GOG.GE
sao.ge
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

WWW.GOG.GE
napr.gov.ge
აღსრულების ეროვნული ბიურო, იუსტიციის სამინისტრო

WWW.GOG.GE
nbe.gov.ge
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

WWW.GOG.GE
matsne.gov.ge
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

WWW.GOG.GE
police.ge
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

WWW.GOG.GE
mes.gov.ge
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

WWW.GOG.GE
naec.ge
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

WWW.GOG.GE
economy.ge
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

WWW.GOG.GE
gncc.ge/ge/
საქართველოს სამრეწველო სავაჭრო პალატა

WWW.GOG.GE
gcci.ge
საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

WWW.GOG.GE
procurement.gov.ge
თბილისის მერია

WWW.GOG.GE
new.tbilisi.gov.ge
ქუთაისის მერია

WWW.GOG.GE
kutaisi.gov.ge
თვითმართველი ქალაქი თელავი

WWW.GOG.GE
telavi-gov.ge
ბათუმის მერია

WWW.GOG.GE
batumi.ge
კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

WWW.GOG.GE
kakheti.gov.ge
შიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

WWW.GOG.GE
shidakartli.gov.ge
იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

WWW.GOG.GE
imereti.gov.ge
სამეგრელო - ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

WWW.GOG.GE
szs.gov.ge
სამთავრობო საიტები უცხოური
თეთრი სახლის ოფიციალური ვებგვერდი

WWW.GOG.GE
whitehouse.gov
აშშ - ს თვდაცვის სამინისტრო, თავდაცვის დეპარტამენტი

WWW.GOG.GE
defense.gov
რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვებგვერდი

WWW.GOG.GE
en.kremlin.ru
გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის მეთაურის ვებგვერდი

WWW.GOG.GE
bundespraesident.de/
ბრიტანეთის მმართველი ოჯახის, მონარქის (დედოფლის) ოფიციალური ვებგვერდი

WWW.GOG.GE
royal.gov.uk
რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის (თავდასხმის) სამინისტრო

WWW.GOG.GE
mil.ru/index.htm
რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტრო

WWW.GOG.GE
en.mvd.ru
ეფ ბი აი "FBI" ს ოფიციალური ვებგვერდი

WWW.GOG.GE
fbi.gov/about-us/cji
გერმანიის ფედერაციის პოლიციის სამინისტროს ვებგვერდი

WWW.GOG.GE
bundespolizei.de/Web
აშშ -ს არმიის ოფიციალური ვებგვერდი

WWW.GOG.GE
www.army.mil
ჩინეთს სახალხო რესპუბლიკის ნაციონალური არმიის ვებგვერდი

WWW.GOG.GE
eng.mod.gov.cn

WWW.GOG.GE
eng.mil.ru
აშშ -ს საჰაერო ძალების ოფიციალური ვებგვერდი

WWW.GOG.GE
airforce.com
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის არმიის ოფიციალური ვებგვერდი

WWW.GOG.GE
english.chinamil.com
აშშ -ს საზღვაო ძალები

WWW.GOG.GE
navy.mil
აშშ -ს საჰაერო ძალები

WWW.GOG.GE
navy.com
რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტრო

WWW.GOG.GE
eng.mil.ru/en/struct
გაერთიანებული სამეფოს შეიარაღებული ძალები

WWW.GOG.GE
royalnavy.mod.uk
ნასას ოფიციალური ვებგვერდი, მოწინავე ტექნოლოგიებისა და ცოსმოსური კვლევის ცენტრი

WWW.GOG.GE
nasa.gov
ინტერპოლი, მსოფლიოს საერთაშორისო კრიმინალური პოლიცია

WWW.GOG.GE
interpol.intსამთავრობო საიტები ქართული
ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

WWW.GOG.GE
kvemokartli.gov.ge
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო

WWW.GOG.GE
nsc.gov.ge