წესები


1) აკრძალულია უხამსი ლინკების გაზიარება.
2) აკრძალულია სპამი(არარსებული ლინკების გაზიარება და სხვა)
3) აკრძალულია დავირუსებული საიტების გაზიარება.
4) გაზიარებული ლინკების აღწერაში აკრძალულია უხამსი სიტყვების გამოყენება
5) აკრძალულია ყველა ის ქმედება, რაც ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმებს.


საიტის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს საიტზე მომხმარებლების მიერ გაზიარებული ინფორმაციის სიზუსტეზე.


წესების დარღვევის შემთხვევაში GOG.GE_ის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას რეაგირება მოახდინოს შესაბამისი წესის დარღვევაზე.
წაშალოს, შესაბამისი ინფორმაცია, გააფრთხილოს მომხმარებელი და უკიდურეს შემთხვევაში დაბლოკოს ის(გააუქმოს მისი პროფილი).