საიტის შესახებ
 ვებგვერდი WWW.GOG.GE წარმოადგენს ქართული და უცხოური პოპულარული და საინტერესო საიტების ცნობარს, სადაც ვებგვერდები განთავსებულია შესაბამისი კატეგორიების მიხედვით. თითოეული ვებგვერდი წარმოდგენილია ლოგოს, დამხმარე სურათის და მოკლე აღწერის სახით. კატეგორიებში სისტემატიურად მიმდინარეობს მონიტორინგი, რის შედეგადაც ემატება ახალი საინტერესო საიტები და უქმდება არამუშამდგომარეობაში მყოფი ვებგვერდები ადმინისტრაციის მიერ, რაც მომხმარებელს უადვილებს სასურველ კატეგორიაში საიტების მოძებნის პროცესს.
   ასევე ვებგვერდ gog.ge_ის მეშვეობით მომხმარებელს შეუძლია გაეცნოს სხვადასხვა საინტერესო და საჭირო ინფორმაციას ბლოგის განყოფილებაში.
  მომხმარებელს ასევე შეუძლია რეგისტრაცია გაიაროს GOG.GE_ზე, რაც მისცემს მას საშუალებას გამოიყენოს GOG.GE-ის დამატებითი ფუნქციები:


საკუთარი კატალოგის შექმნა
მომხმარებელს შეუძლია GOG.GE_ზე სხვადასხვა კატეგორიებში განთავსებული სასურველი ვებგვერდების მონიშვნა და საკუთარ კატალოგში გადატანა


ლინკების წიგნაკი
წიგნაკში მომხმარებელს შეუძლია შეინახოს და დაახარისხოს ინტერნეტში არსებული მისთვის საინტერესო და სასურველი ლინკები შეუზღუდავად. ასევე მომხმარებელს შეუძლია გააზიაროს საკუთარ წიგნაკში არსებული სასურველი ლინკი. გაზიარებული ლინკი ხელმისაწვდომი იქნება ყველა მომხმარებლისათვისკეთილი სურვილებით GOG.GE
         
მთავარი გვერდივებ–სიახლეებიგაზიარებულებირეკლამა
საიტის შესახებGOG ათეულიწესებიკონტაქტი